ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرازیان

لغت‌نامه دهخدا

خرازیان . [ خ َرْ را ] (اِخ ) نام فرقه ای است از صوفیان بر طریقت ابوسعید خراز. نام دیگر این فرقه ، خرازیه است . (کشف المحجوب هجویری ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ