ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرازان

لغت‌نامه دهخدا

خرازان . [ خ َ ] (اِخ )نام دیهی است از دیه های وزواه . (تاریخ قم ص 139).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ