ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرازان

لغت‌نامه دهخدا

خرازان . [ خ َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان تفرش بخش طرخوران شهرستان اراک . واقع در 9هزارگزی شمال خاوری طرخوران و 9هزارگزی راه مالرو عمومی . این ناحیه کوهستانی و سردسیر و دارای 375 تن سکنه ٔ فارسی زبان است . آب آن از قنات و محصولاتش : غلات ، گردو، بادام و بنشن است . اهالی بکشاورزی و گله داری گذران می کنند و راه آن مالرو است . عده ای از آنجا جهت تأمین معاش برای کارگری بطهران می روند. مزارع مکان و روازک جزء این ده منظور شده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ