ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خداش

لغت‌نامه دهخدا

خداش . [ خ ِ ] (اِخ ) ابن عیاش عبدی ، مکنی به ابومحل . وی از تابعان بود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ