ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خثراء

لغت‌نامه دهخدا

خثراء. [ خ ُ ث َ ] (ع ص )ج ِ خثیر و خثیر النفس به معنی شوریده دل است . (از معجم الوسیط) (متن اللغة).
- قوم خُثَراء الانفس ؛ مردم بهم آمیخته از هرجنس . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ