ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ختع

لغت‌نامه دهخدا

ختع. [ خ َ ت ِ ] (ع ص ) دلیل حاذق . راهبر واقف . (از متن اللغة). دلیل ماهری که در حرکت متوقف نشود و حیران نگردد. (معجم الوسیط). || (اِ) کفتار. (از اقرب الموارد). ضبع.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ