ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خبائث

لغت‌نامه دهخدا

خبائث . [ خ َ ءِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ خبیث به معنی شی ٔ پلیداست . (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ) (از معجم الوسیط) (از متن اللغة).
- اُم ﱡ الخَبائِث ؛ شراب . می :
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند
اشهی لنا و احلی من قبلة العذاری .

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ