ترجمه مقاله

خاکژی

لغت‌نامه دهخدا

خاکژی . (اِ) تخمی باشدکه آن را با کافور در چشم کنند و در عربی بزرالخمخم و بزرالجنه خوانند. (برهان قاطع). خاکشی . خاکشیر.
ترجمه مقاله