خاکستردله

لغت‌نامه دهخدا

خاکستردله . [ ک ِ ت َ دِ ل َ ] (اِخ ) نام محلی بوده است جزو رادکان که امروز خراب و بی سکنه است . رابینو درسفرنامه ٔ خود این محل را با بیست و نه دهکده ٔ دیگر از دهکده های متعلق به رادکان اسم می برد که فعلا ویرانه میباشند. رادکان نیز از نواحی شاهکوه است . (سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 126).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما