ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خان آباد معزی پائین

لغت‌نامه دهخدا

خان آباد معزی پائین . [ دِ م ُ ع ِزْ زی ِ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان بنوارناظر بخش شوش شهرستان دزفول ، واقع در 16 هزارگزی شمال شوش و یکهزار گزی خاور راه شوسه ٔ دزفول به اهواز. ناحیه ای است واقع در دشت با آب و هوای مناطق گرمسیری و مالاریایی . سکنه ٔ آنجا 250 تن که شیعی مذهب و عربی و فارسی زبانند. آب آنجا از رودخانه ٔ کرخه و محصولاتش غلات و برنج و کنجد و شغل اهالی زراعت است . راه آن در تابستان اتومبیل رو میباشد. ساکنین این ده طایفه ای از طوایف عربند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ