ترجمه مقاله

خانیشان

لغت‌نامه دهخدا

خانیشان . (اِخ ) دهی است از دهستان نازلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه ، واقع در 26500 گزی شمال خاوری ارومیه این ده در جلگه و کنار دریاچه قرار دارد و آب و هوایش معتدل و مالاریایی و سکنه اش 700 تن است . مذهب اهالی شیعه و زبان آنهاترکی است و آب آنجا از نازلوچای و چشمه ، و محصول آنجا غلات و توتون و چغندر و حبوبات و کشمش ، و شغل اهالی زراعت و از صنایع دستی جوراب میبافند. به این ده راه شوسه کشیده اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله