ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خانه پردازی

لغت‌نامه دهخدا

خانه پردازی . [ ن َ/ ن ِ پ َ ] (حامص مرکب ) خانه داری . آراستگی خانه . توجه کردن به نظم و ترتیب اسباب خانه . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ