ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خانقاه شاه نعمةا

لغت‌نامه دهخدا

خانقاه شاه نعمةا. [ ن َ / ن ِ هَِ ن ِ م َ تُل ْ لاه ] (اِخ ) خانقاهی بوده است به کرمان در قریه ٔ زیبای ماهان و دراویش نعمةاللهیه بدان جا اقامت داشته اند. فعلاً آن خانقاه آباد و معمور ومقصد زائرین و کعبه ٔ ساکنین است . (از سعدی تا جامی چ 1 ص 527).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ