ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خانقاه بدرب بنات

لغت‌نامه دهخدا

خانقاه بدرب بنات . [ ن َ / ن ِ هَِ ب ِ دَ ب ِ ب َ ] (اِخ ) خانقاهی بوده بحلب که زمردخاتون و خواهرش [ دو دختر حسام الدین لاجین عمربن نوری ] و مادرشان دختر صلاح الدین یوسف ساختند. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء 6 ص 146).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ