ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خانقاه بدرب بنات

لغت‌نامه دهخدا

خانقاه بدرب بنات . [ ن َ / ن ِ هَِ ب ِ دَ ب ِ ب َ ] (اِخ ) خانقاهی بوده بشام در شمال بیمارستان کاملی که فعلاً اثری از آن نیست . ست العراق دختر نجم الدین ایوب بن شادی از طرف فرزندش سیف الدین آن را بسال 574وقف کرد. (از خطط الشام محمد کردعلی جزء 6 ص 146).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ