ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خالصی

لغت‌نامه دهخدا

خالصی . [ ل ِ ] (اِخ ) مهدی خالصی . رجوع به مهدی خالصی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ