ترجمه مقاله

خالد

لغت‌نامه دهخدا

خالد. [ ل ِ ] (اِخ ) ابن یزید، مکنی به ابوعبدالرحمن . وی از تابعان است . رجوع به ابوعبدالرحمن خالد شود.
ترجمه مقاله