ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خابن

لغت‌نامه دهخدا

خابن . [ ب ِ ] (ع ص ) سخت . || کسی که دروغ بربافد. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ