ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حیاک

لغت‌نامه دهخدا

حیاک . (ع مص ) بافتن جامه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به حوک و حیاکة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ