ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حیاک ا

لغت‌نامه دهخدا

حیاک ا. [ ح َی ْ یا کَل ْلاه ] (ع ، جمله ٔ دعائی فعلیه ) ابقاک اﷲ. خدانگهدار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ