ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حیاکة

لغت‌نامه دهخدا

حیاکة. [ ک َ ] (ع مص ) بافتن جامه . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). بافندگی . جولاهی . رجوع به حوک و حیاک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ