ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حوضچه

لغت‌نامه دهخدا

حوضچه . [ ح َ چ َ / چ ِ ] (اِ مصغر) حوضی کوچک . حوض خرد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ