ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حوصه

لغت‌نامه دهخدا

حوصه . [ ص َ ] (اِخ ) (بمعنی ملجاء) یکی از شهرهای بنی اشیر است . (از قاموس کتاب مقدس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ