ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حوشیة

لغت‌نامه دهخدا

حوشیة. [ شی ی َ ] (ع مصدر جعلی ، اِمص ) ناآمیزگاری . (منتهی الارب ) (آنندراج ). || (ص ) ابل حوشیة؛ ای وحشیة. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ