ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حنظلة

لغت‌نامه دهخدا

حنظلة. [ ح َ ظَ ل َ ] (اِخ ) ابن ابی حنظلة الانصاری . یکی از صحابه است و امام مسجد قبا بود. رجوع به الاصابة و الاستیعاب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ