ترجمه مقاله

حناکل

لغت‌نامه دهخدا

حناکل . [ ح َ ک ِ ] (ع اِ) ج ِ حنکل . (مهذب الاسماء). رجوع به حنکل شود.
ترجمه مقاله