ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حنافیش

لغت‌نامه دهخدا

حنافیش . [ ح َ ] (ص ، اِ) ج ِحنفش و حنفیش . (اقرب الموارد). رجوع به حنفش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ