ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حمساء

لغت‌نامه دهخدا

حمساء. [ ح َ ] (اِخ ) کعبه بدان جهت که سنگ آن سپید مایل بسیاهی است . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ