ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حمزه

لغت‌نامه دهخدا

حمزه . [ ح َ زَ ] (اِخ ) ابن علی ، مکنی به ابویعلی . رجوع به ابن عین زربی ، در این لغت نامه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ