ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حمال

لغت‌نامه دهخدا

حمال . [ ح َ ] (ع اِ) دیه . (از اقرب الموارد). خون بها. (دهار). || غرامت و تاوان که قومی از قوم دیگر حمل می کنند. (از اقرب الموارد). ج ، حُمُل . (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ