ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حماش

لغت‌نامه دهخدا

حماش . [ ح ِ ] (ع ص ) به معنی مرد باریک ساق و ساق باریک . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به حمش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ