ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حماس

لغت‌نامه دهخدا

حماس . [ ] (اِخ ) ابن القبیت . پنجمین از بنی حمدان و در صنعاپس از 510 هَ . ق . رجوع به تاریخ سلاطین اسلام شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ