ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حماسی

لغت‌نامه دهخدا

حماسی . [ ح َ سی ی ] (ص نسبی ) منسوب به حماسة: اشعار حماسی ؛ اشعار رزمی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ