ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حلیمة

لغت‌نامه دهخدا

حلیمة. [ ح َ م َ ] (اِخ ) (یوم ...) روزی است تاریخی از روزهای مشهور عرب بین ملک شام و سلطان حیره . رجوع به مجمع الامثال میدانی و معجم البلدان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ