ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حلیمة

لغت‌نامه دهخدا

حلیمة. [ ح َ م َ ] (اِخ ) دختر حارث بن ابوشمر است . درباره ٔ او مثلی است مشهور در عرب که گویند: مایوم حلیمة بِسّر. و اصل آن اینست که پدر او حارث لشکری بجنگ منذربن ماءالسماء می فرستاد حلیمه ظرفی (تغاری ) پر از عطر بیاورد و همه را خوشبو و معطر گردانید. (منتهی الارب ). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ