ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حلاقة

لغت‌نامه دهخدا

حلاقة. [ ح ُ ق َ ] (ع اِ) حلاقةالمعزی ؛ موهای سترده از بز و مانند آن . (از منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ