ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حقیمان

لغت‌نامه دهخدا

حقیمان . [ ح َ ] (ع اِ) دو دنباله ٔ دو چشم . (منتهی الارب ). بطهیة.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ