ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حقول

لغت‌نامه دهخدا

حقول . [ ح ُ ] (ع اِ) ج ِ حقلة. || ج ِ حقل . بُزَه ها و زمینهای ساده ٔ صالح زراعت . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ