ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفص

لغت‌نامه دهخدا

حفص .[ ح َ ] (اِخ ) ابن ابی جبلة الفزاری . یکی از صحابه و راوی یک حدیث است ، ولی صحابه بودنش محل اختلاف است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ