ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفایر

لغت‌نامه دهخدا

حفایر. [ ح َ ی ِ ] (اِخ )نام آبی بنی قریظه را از سوی چپ حاجیان از کوفه در وادی موسوم به مهزول تا اصل جبل سوق . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ