ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفایر

لغت‌نامه دهخدا

حفایر. [ ح َ ی ِ ] (ع اِ) ج ِ حفرة. (منتهی الارب ). || ج ِ حفیرة. (اقرب الموارد). رجوع به حفره و حفیرة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ