ترجمه مقاله

حفالج

لغت‌نامه دهخدا

حفالج . [ ح ُ ل ِ ] (ع ص ) آنکه پیش پایها نزدیک نهد و پاشنه ها دور. (منتهی الارب ). افحج . (اقرب الموارد).
ترجمه مقاله