ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفار

لغت‌نامه دهخدا

حفار. [ ح َ ] (ع اِ) چوبی که آنرا خمانیده و در وسط سوراخ کرده میان خانه [ چادر خیمه ] تعبیه کنند و درسوراخ آن ستون میانه قائم گردانند. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ