ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفائر

لغت‌نامه دهخدا

حفائر. [ ح َ ءِ ] (اِخ ) آبی است بنی قریظه را براه دست چپ حاجیان کوفه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ