ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حفائر

لغت‌نامه دهخدا

حفائر. [ ح َ ءِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ حفیرة. (اقرب الموارد). رجوع به حفیرة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ