ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حصیل

لغت‌نامه دهخدا

حصیل . [ ح َ ] (ع اِ) گیاهی است . نباتی است . || باتنگان . (مهذب الاسماء). بادنجان . ج ، حیاصیل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ