ترجمه مقاله

حصیلة

لغت‌نامه دهخدا

حصیلة. [ ح َ ل َ ] (ع اِ) تمییز ماحصل و بقیة. (منتهی الارب ). ج ، حصائل . (آنندراج ).
ترجمه مقاله