ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حصیرة

لغت‌نامه دهخدا

حصیرة. [ ح َ رَ ] (ع اِ) جای خرما خشک کردن . || گوشت پاره ای دراز که در پهلوی اسب از لاغری پدید آید. (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ