ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حصن قصرس

لغت‌نامه دهخدا

حصن قصرس . [ ح ِ ن ِ ق ُ ؟ ] (اِخ ) حصنی به اسپانیا. (حلل سندسیه ج 1 ص 100).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ