ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حسین نوری

لغت‌نامه دهخدا

حسین نوری . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن محمدتقی بن محمدعلی نوری مازندرانی محدث رجال شناس معاصر معروف به حاج میرزاحسین نوری در 1254 هَ . ق . / 1838 م . در فومن مازندران متولد گشت و به عراق مهاجرت کرد و در نجف در17 جمادی دوم 1320 هَ . ق . 1902/ م . درگذشت . او راست : «فصل الخطاب فی تحریف الکتاب » که موجب طعن بر وی گردید و کتابی بنام «کشف الارتیاب » در رد آن نوشته شدو حاجی نوری نیز ردی بر «کشف الارتیاب » نگاشت و حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی مؤلف ذریعه کتابی بنام «النقداللطیف » در محاکمه میان ایشان با تأیید حاجی نوری نگاشت . (ذریعه ج 10 ص 220). ونیز او راست : «مستدرکات الوسائل » که ذیلی است بر کتاب «تفصیل وسائل الشیعه » تألیف شیخ حر عاملی که در سه جلد بزرگ چاپ شده و اخیراً نیز در چندین مجلد تجدید چاپ شده است . دیگر از آثار او «دارالسلام » در خواب نما شدن و «کشف الاستار» و «البدر المشعشع فی ذریة موسی المبرقع» و «تحفةالزائر» و «جنةالماوی » و «حاشیه ٔمنتهی المقال » و «سلامةالمرصاد» و «شاخه ٔ طوبی » و «صحیفه ٔ علویه » و «صحیفه ٔ سجادیه ٔ چهارم » که ذیل است بر«صحیفه ٔ سجادیه سوم » تألیف عبداﷲ افندی و «ظلمات الهاویة» و «فیض قدسی » در تاریخ خاندان مجلسی و «کلمه ٔ طیبة» و «لؤلؤ و مرجان » که در آن به روضه خوانان تاخته و موجب دشمنی آنان و طعن بر وی گردید. و مستدرک مزار بحار و «معالم العیر» که مستدرک جلد هفدهم بحار است و «مواقع النجوم » و «میزان السماء» و «النجم الثاقب » و «نفس الرحمان » که در احوال سلمان فارسی است . وی شاگرد شیخ عبدالحسین ، شیخ العراقین و شیخ مرتضی انصاری و حاجی ملا علی کنی و میرزا محمدحسن شیرازی وسید مهدی قزوینی و میرمحمدهاشم خوانساری بوده است ومعروف ترین شاگرد وی حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی مؤلف الذریعه و حاج شیخ عباس قمی میباشند. (ریحانة الادب ) (هدیة الاحباب ص 180) (ذریعه ) (اعیان الشیعه ج 27 ص 139)(ایضاح المکنون ) (معجم المؤلفین ) (هدیة العارفین ج 1 ص 330). قزوینی گوید: صاحب ترجمه کتابخانه ٔ جامع و معتبری داشت که در ایران و عراق عرب نظیر آن در کمیت و کیفیت گویا یافت نمیشد ولی بعد از وفات او بکلی متفرق شد. وی پدرزن مرحوم شیخ فضل اﷲ نوری مقیم تهران و جد مادری اولاد او بود و بسیاری از کتب نفیسه ٔ نادره ٔ او را در شش سال قبل که راقم این سطور (قزوینی ) به ایران مراجعت نمود نزد آقا ضیاءالدین نوری پسر شیخ فضل اﷲ دید، ولی بعد از وفات او معلوم نشد عاقبت آن کتب به کجا انجامید. (وفیات معاصرین بقلم محمد قزوینی مجله ٔ یادگار سال 3 شماره ٔ5). مقداری از این کتب که نزد خاندان بهزادی در تهران بود توسط حاج آقا حسین بروجردی خریداری شد و به عراق عرب منتقل گردید و اکنون در نجف در کتابخانه ٔ مدرسه ٔ بروجردی موجود است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ